Ds. R.A. Schipper | 09:30 uur | 5 december

Welkom
Votum en zegen
Zang: Opw 630 Op elk moment van mijn leven
Gebed en voorbeden
Bijbellezing: Lucas 1: 39-56
Zang: Taize, Magnificat wisselzang/canon m.m.v. Marcant
Preek Lucas 1:46-55
Zang: LB 157A: 1, 2, 3, 4 Mijn ziel maakt groot de Heer
Collecte
Viering Avondmaal
• Welkom gasten
• Avondmaalsformulier 5 (pg704)
• Gebed
• Belijdenis (staand)
o Lezen: Apostolische Geloofsbelijdenis
o Zang: LB 439: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren

• Nodigen (viering in 2 kringen)
• Opwekkingswoorden
• 1e kring: Brood & wijn
• 2e kring Brood & wijn
• Gebed (zie formulier p707)


Zang: GK 157: 1, 2, 3 Eens zal er vrede zijn
Zegen
Muziek