Ds. R.A. Schipper | 10:00 uur | 7 februari

Mededelingen kerkenraad

Welkom

Votum en zegen

Zang: GK 168 Vader vol van vrees en schaamte

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 7:7-14

Kindmoment

Zang: Here, maak mij uw wegen bekend 

Preek

Zang: Opwekking 687 Heer wijs mij uw weg

Gebed

Gods weg gaan: Efeziërs 6:10-17 (‘De geestelijke wapens’)

Zang: GK 25: 2 Heer wijs mij toch zelf de wegen

Zegen