Ds. R.A. Schipper

 1. Adventmoment
  *Tekst
  *Kaars
  *Zingen adventslied (2 coupl)

 2. Votum zingen: Opwekking 640
 3. Zegen
 4. Rond de Wet:
  *Opwekking 520: 1
  *Lezen: Mattheüs 5:3-19
  *Opwekking 520: 2, 3, 4

 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Jakobus 5: 1-11 (JvdH)
 7. Psalm 27: 3 en 7 (wachten op God = geduldig uitzien)
 8. Kindmoment
 9. GK 75: 1, 2, 4, 6 (Stil maar wacht maar)
 10. Preek
 11. LvK 125: 1, 4 en 5 (O kom Immanuel)
 12. Gebed
 13. Collecte (tijdens collecte: Lied Opw 780 ‘Wachten op God’ , nav Psalm 130)
 14. LvK 124: 1, 2, 4 (Nu daagt het ..)
 15. Zegen