Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. LvK 434: 1 en 2 (Lof zij de Heer)
 4. Wet:
  * GK 176A: 1
  * korte versie
  * GK 176A:13

 5. Gebed + voorbedes
 6. Lezing (BB)
 7. Marcus 3:13-19
 8. Openbaring 2:12-17
 9. Psalm 8: 1, 3, 4
 10. Overdenking n.a.v. Openb 2:17
 11. Psalm 33: 5 en 8
   

 12. Viering Avondmaal
  * Welkom
  * Formulier 3
  * Gebed
  * NwLB 939: 1, 2, 3 (Op U alleen)
   

 13. Tafel:
  * Uitnodigen + Opwekking
  * stilte
  * viering (brood en wijn / bediening in kerkzaal)
  * lezen: Joh 10: 1-4
  * zingen: Psalm 23:1
   

 14. Gaande viering
  * Psalm 23:2 en 3
  * LvK 358: 1, 2, 3, 4, 5 (Genadig Heer)
  * Opw 136: 1 en 2 (Abba Vader)
   

 15. Dankzegging 2 (pg 42)
 16. Collecte
 17. Psalm 139: 1 en 8
 18. Zegen