Ds. R.A. Schipper

 1. Vooraf:
  *LvK 143: 1 (Stille nacht) > Solo Elise Dieters – a capella
  *LvK 143: 2, 3 samenzang

 2. Mededelingen kerkenraad
  *Gedicht
  *Zingen adventslied (2 coupl)

 3. Votum + zegen
 4. LvK 138:1 Komt allen te samen
 5. Gebed
 6. Kinderblok:
  *Samenzang LvK 135 Hoor de engelen zingen d’eer
  *Samenzang ‘Want een kind is ons geboren’ (lied v Sela)
  *Lezing Luc 2:1-20

 7. Psalm 98: 1 en 2
 8. Preek Lucas 2:1-2 + 7
 9. Opwekking 523 De sterre gaat stralen
 10. Gebed
 11. Koor + samenzang ‘Eeuwen lang geleden’ (zie tekst hieronder)
  *Vers 1 kinderen 1e Refrein kinderen + koor
  *Vers 2 allen; 2e Refrein allen

 12. Collecte
 13. Kinderen (muziekinstrumentjes): Dank u voor deze mooie kerstdag
 14. GK 50 Ere zij God
 15. Zegen

 
Lied ‘Eeuwenlang geleden’
(koor en samenzang, o.l.v. Douwe)
 
Kinderen.
 
Eeuwenlang geleden in een donker dal,
zochten herders naar een kindje in een arme stal,
nog maar pas geboren al zo lang verwacht,
en er zongen eng’lenkoren door de nacht,
 
Kinderen en koor
 
ze zongen gloria, gloria voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
 
 
Koor met gemeente:
 
Eeuwenlang geleden was ik er niet bij
maar het wonder is gebleven ook voor jou en mij
want datzelfde kindje uit die arme stal
eren wij nu als de Koning van ’t heelal,
 
we zingen gloria, gloria voor het kindje klein en teer.
Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
we zingen gloria, gloria voor het kindje klein en teer. Gloria, gloria voor de allerhoogste Heer.
 
 
Lied ‘Dank u voor deze mooie kerstdag’
 
Dank U voor deze mooie Kerstdag, dank U voor heel dit feest zo blij.
Dank U dat ik heel stil mag zeggen ’t is ook feest voor mij.
 
Dank U dat ook de herders ’t hoorden, dank U voor ’t mooie englen lied.
Dank U dat U vanuit de hemel ook de kind’ren ziet.
 
Dank U eerbiedig knielen kind’ren, dank U bij de kribbe neer,
Dank U, dat wij U danken mogen voor dit kerstfeest Heer.