Ds. R.A. Schipper | 11 december | 11:00 uur

Afkondigingen
Advent-moment: kaars + tekst + kindm + lied ‘Vrolijk kerstfeest’

Votum
Zang: LB 439: 1 en 3 Verwacht de komst des Heren
Wet: Exodus 20 + samenv Matt 22
Zang: Opw 689 Spreek o Heer door uw heilig Woord
Gebed
1e Bijbellezing: Jesaja 11: 1-10
Zang: GK/Ps 157: 1, 2, 3 Eens zal er vrede zijn
2e Bijbellezing: Lucas 1:26-33
Zang: GK 187: 1A, 2M, 3V, 4M, 5V beurtzang, NB Refrein: Allen Een engel zegt ..
Preek Lucas 1:32
Zang: GK/Ps 89: 2 en 9 (oude psalm, link tussen Messias en David)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Zang: LB 444: 1,2,3,4,5 Nu daagt het in het Oosten
Zegen