Ds. A. Meerveld | 11 september | 09:00 uur

Deze dienst is een gezinsdienst en staat in het teken van de kinderen.

Liederen vooraf aan de dienst:
“De grootste held”
“Helden”
“Uw liefde wint elke strijd” (Opwekking 318)

Votum
Lied: “Lees je bijbel bid elke dag”
Gebed
Lied: Kinderopwekking 112 “Hé luister mee naar een nieuw verhaal”
Kindmoment
Lied: “Gideon dappere held” (Elly & Rikkert)
Overdenking
Lied: Opwekking 318 “Uw liefde wint elke strijd”
Verrassing
Dankgebed
Lied: Kinderopwekking 185 “De Here zegent jou”
Zegen

Lied na de dienst: “God heeft alle macht”