Ds. A. Meerveld | 11 september | 11:00 uur

Welkom & mededelingen
Votum en groet
Zingen: Psalm 84 Psalmen van nu
Gebed
Onderwijs voor het leven/kindermoment
Zingen: GK 148 Zie de zon, zie de maan
Lezen: 1 Korinthe 6:12-20
Zingen: Psalm 139:1,2,5,6 NPB
Preek
Zingen: God is overal van Sela
Geloofsbelijdenis zingen: GK 177 Heer U bent mijn leven
Voorbede- en dankgebed
Collecte
Zingen: Gods zegen voor jou van Sela
Zegen