Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 31: 1 en 2
 4. Wet (Ex 20)
 5. GK 157: 1, 2, 3, 4 (Vader vol v vrees ..)
 6. Kennism Chr Kanis
 7. Gebed
 8. Intro @ Reformatiejaar
 9. Bijbellezing: Rom 3:21-26 (J.H.)
 10. Psalm 145: 5
 11. Kindmoment
 12. GK 149 Zie ik sterren (NB deze zin in kinderlied ‘die mij rechtvaardig in zijn Zoon verklaart …’)
 13. Preektekst: Rom 1:16-17
 14. GK 143: 1 en 4 Een vaste burcht – lied v reddende kracht
 15. Gebed
 16. Collecte
 17. Opw 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij
 18. Zegen