Ds. R.A. Schipper

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Opw 407 O, Heer mijn God
 4. Gebed
 5. Lezing: NGB art 24 De heiliging (PH)
 6. Kindmoment
 7. Marcant ‘Wat een grote liefde’
 8. Lezing: Galaten 5:13-26 (PH)
 9. Preek
 10. Gebed + voorbeden
 11. GK 181 D (onze Vader)
 12. Collecte
 13. Psalm 25:2 > God is heil en leidt op weg v heil
 14. Zegen