Ds. R.A. Schipper

 1. Uitleg over stil gebed / votum
 2. Moment v stilte
 3. Votum en zegen
 4. Opw 640 (Ik hef mijn ogen ..)
 5. Gebed
 6. Geloofsbelijdenis
 7. Zingen GK 39 (Als je bidt zal hij je geven)
 8. Bijbellezing: Genesis 21: 1-12 BGT (Nadine en Yoran)
 9. Themalied onderbouw (Wijs: Jozef zoekt zijn grote broers)
 10. Preek
 11. Themalied bovenbouw (Wijs: Wat de toekomst brengen moge)
 12. Uitleg over bidden en het werkblad dat we uitdelen
 13. Gebed
 14. Collecte
 15. Zingen Liedboek 416 (Ga met God en hij zal met je zijn)
 16. Zegen