Ds. R.A. Schipper

Thema project HA: ‘Om je heen kijken’ (HA = terugkijken/ omhoogkijken/ nr jezelf = zelfbeproeving)
 

 1. Afkondigingen
 2. Psalm 139: 1 en 7
 3. Votum en zegen
 4. GK 166: 1 en 2 (Op bergen en in dalen)
 5. L: nwe leven. Johannes 15: 9-17 (‘geen grotere liefde dan leven geven @ vrienden > leef in liefde’)
 6. Psalm 133: 1 en 3
 7. Gebed
 8. Bijbellezing: Marcus 14: 17-25
 9. Sela ‘Avondmaal’ (= Themalied)
 10. Preek over Mc 14:24
 11. Psalm 87: 3, 4, 5 (Pinksterpsalm – de kring wo groter)
 12. Avondmaalsviering
  •Formulier V
  •Gebed
  •Opw 705 Aan de maaltijd wordt het stil
  •Uitnodiging
  •1e Kring vormen
  •Opwekking
  •Viering
  •GK 119: 1 (De kerk v alle tijden)
  •2e kring vormen
  •Viering
  •GK 119: 2

 13. Gebed
 14. Collecte
 15. GK 167: 1 en 3 (Samen in de naam v Jezus)
 16. Zegen