Ds. R.A. Schipper

Goede Vrijdag 2017
 
Stilte
Koor + Muziek Stay with me
Koor + Muziek Jesus remember me
 

 1. Votum en zegen
 2. GK 90: 1 (Ontsluit o Heer)
 3. Gebed
 4. Bijbellezing: Psalm 69: 1-4 en 14-24
 5. Gem. LB 560 (Hij ging die weg zo eenzaam)
 6. Bijbellezing: Lucas 22: 14-20 en Joh 19: 25-30
 7. Koor + Gem. In manus tuas Pater
 8. Preek over Joh 19:28
 9. Psalm 22: 1, 7, 10
 10. Belijdenis: H.Cat Zondag 15/16, v&a 37, 39, 42 (ouderling)
 11. Met Affect: Via Dolorosa
 12. Gebed
 13. Collecte: Affect speelt Getsemané.
 14. Met Affect: Opw 580 (Ik ben zo dankbaar)
 15. Zegen