Ds. R.A. Schipper

Liturgie bij Lucas 24v30 Pasen HA 17 ‘Vooruit kijken’
 
Zang GK 95: 1, 2, 3 (Daar juicht een toon)
 

 1. Votum + zegen
 2. GK 95: 4
 3. Kolossenzen 3:1-4
 4. GK 68: 3 (U die als Heer ..)
 5. Gebed
 6. Bijbellezing: Lucas 24: 1-12
 7. GK 94: 1 en 4 (In het vroege morgenlicht)
 8. Bijbellezing: Lucas 24: 13-18 en 25-32
 9. Sela ‘Avondmaal’ (= Themalied)
 10. Preek over Lucas 24:30-31
 11. Opw 733 De zon komt op
 12. Avondmaalsviering
  •Nodiging + gasten
  •Uitleg ‘venster’ => papiertjes.
  •Formulier V
  •Gebed
   
  •Tafelviering
  -L: Openb 21:5-7 (vooruitkijken + nw drinken = cf Goede Vrijdag)
  -Z: Opw 665 Tot aan die dag
   
  •Gaande Viering
  *Psalm 118: 1, 9, 10
  *Muziek
  *GK 76: 1-2 (En de Geest en de bruid ..)
   

 13. Gebed
 14. Collecte
 15. GK 99 (U zij de glorie)
 16. Zegen