Ds. R.A. Schipper

 1. Welkom
 2. Votum en zegen: zingen met woorden/melodie v ‘Sela’
 3. Opwekking 733 (10.000 redenen)
 4. Gebed
 5. Bijbellezing
  *Jesaja 40: 27-31 (Renske)
  *Jesaja 43: 1-7 (Marjanne)

 6. Psalm 121: 1, 2, 3, 4
 7. Lied – Demi
 8. Kindmoment (Marit en ….)
 9. Opwekking 520 (Wees mijn verlangen)
 10. Preek over Jesaja 43:1d ‘Ik heb je .. t/m .. van Mij’
 11. Psalm 36: 2 (nieuwe Psalmberijming)
 12. Openbare geloofsbelijdenis
  * Jongeren op podium
  * Opwekking 599 (Kom tot de Vader = Nog voordat je bestond)
  * Formulier / vragen
  * geknield: zegen met persoonlijke tekst (+ roos bij doopvont)
  * gezamenlijke zegen
  * toezingen: Opwekking 710 (Zegenlied. Nb ‘hen’ ipv ‘ons’ –)

 13. Gebed
 14. Geloofsbelijdenis
  *Gezang 161: 1 (Heer U bent ..) door BELIJDENISGROEP!
  *Lezen: Apost Geloofsbelijdenis (Laura)
  *Gezang 161: 4 (door gemeente)

 15. Collecte
 16. Gezang 163: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
 17. Zegen