Ds. R.A. Schipper

KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. LvK 328: 1, 2, 3 (Here Jezus om uw woord)
 4. Gebed
   
  HOREN

 5. Bijbellezing: Gen 5:21-32 en Gen 6: 5-9
 6. Nieuwe Psalmberijming 16: 1, 2, 3
 7. Preek Catechismus, v+a 1
   
  GEVEN

 8. GK 161: 1-4 (= belijdenis) BEURTZANG! Vers 1A, 2V, 3M, 4A
 9. Gebed
 10. Collecte
   
  GAAN

 11. Ps 139: 8 en 11
 12. Zegen