Ds. R.A. Schipper

(Komen)

 1. Votum en zegen
 2. GK 118: 1 en 3 (God is getrouw)
   
  (Buigen)

 3. Efeziërs 6: 10-17 (leven i d kracht vd Geest)
 4. Opw 343 (Heilige Geest v God)
 5. Gebed
   
  (Horen)

 6. Lezing: Handelingen 2:1-21
 7. GK 105: 1, 2, 3 (In vuur en vlam)
 8. Efeziërs 1: 1-14
 9. Psalm 149: 1
 10. Preek over Ef 1:13-14
 11. NLB 675: 1 en 2 (Geest v hierboven)
   
  (Geven)

 12. Dankgebed
 13. Collecte
   
  (Gaan)

 14. GK 64: 1, 2 en 3 (Vrede zij u)
 15. Zegen