Ds. R.A. Schipper

(Komen)

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Ps 62: 1 en 3
   
  (Vieren)

 4. Viering HA
  * Formulier V (liturgieboekje, p 53)
  * Gebed
  * GK 123: 1, 2, 5 (‘k Geloof in God de Vader)
   

 5. Aan tafel:
  * opwekking
  * instellingswoorden brood en wijn
  * moment stilte
   

 6. Gaande viering
  * Opw 642 (Al mijn zonden)
  * Dankzegging 2 (gebed, pg 56)
   
  (Horen)

 7. Lezing: Efeziërs 5: 1-20
 8. Psalm 90: 6 en 8
 9. Preek over Ef 5:16
 10. GK 70: 1, 2, 3 (Gij dienaars v Hem)
   
  (Geven)

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  (Gaan)

 13. GK 103: 1, 5, 6, 9 (O Schepper Geest)
 14. Zegen