Ds. R.A. Schipper | 13 februari | 09:30 uur

Mededelingen

Votum + zegen
Zang: GK 254: 1 en 3 Kom, laat ons vrolijk zingen
Gebed
Intro (5e gebod)
Bijbellezingen + HCat 39 (v+a 104)
– Spreuken 1:1-9
– H.Cat. v&a 104
Zang: GK/Ps 90:8
Preek
Zang: Opw 789 You call me out upon the waters = ‘Oceans’
Voorstellen: wie is Lies Rinsma: PPT in bijlage.
Zang: Opw 378 Ik wil jou van harte dienen
Bevestiging
– Formulier (Deputaten Eredienst)
– Ja-woord
– Zegen
– Zang: Lied ‘De zegen v God onze Vader’ vers 1, 2, 3, 4
– Aanspreken v gemeente
Gebed (+ voorbede)
Collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis
Zang: I the Lord of sea and sky (lied over roeping van álle (jeugd)werkers i d gemeente).
Zegen

Toespraak namens kerkenraad (Robert vd Ploeg)

Muziek + Diakenen begeleiden uitgaan