Ds. R.A. Schipper

KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum + zegen:
 3. Psalmen voor Nu 84; Hoe lief heb ik uw huis
   
  BUIGEN

 4. Wet (Ex 20 + samenvatt)
 5. Gz 160: 1 en 2 (Groot is uw trouw)
 6. Gebed + voorbeden
   
  HOREN

 7. Intro op lezing
 8. Lezing: Handelingen 20: 17-38
 9. Psalm 135: 1 en 8
 10. Kindmoment
 11. Lied: Jezus is de goede Herder
 12. Preek over Handelingen 20: 28
 13. Gz 119: 1 en 2 (De kerk v alle tijden)
   
  ONTVANGEN

 14. Bevestiging
  • Formulier (pg 73)
  • vragen
  • zegen
  • toezingen: Lied ‘De zegen van God onze Vader’
  • toespreken ambtsdr + gemeente
   
  GEVEN

 15. Form-gebed (pg 78)
 16. Collecte
   
  GAAN

 17. LvK 456: 1 en 2 (Zegen ons Algoede)
 18. Zegen
 19. Amenlied: LvK 456:3