Ds. R.A. Schipper

  KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Opw 617 Een machtig Maker
   
  BUIGEN

 4. Wet: korte versie v 10 geboden
 5. Uitleg: ontdekken v schuld
 6. Lezing: Doopformulier I, 1e alinea
 7. Opw 720 In de naam van de Vader
   
  VIEREN

 8. Doop Finn Jayden Santing; z.v. Janna Vermeij
  – formulier 3 – vervolg
  – gebed
  – luister-lied ‘Liefdevol’
  – vragen
  – doop
  – Samenzang: Sela Dooplied
  – doopkaart
  – Toespreken gemeente
  – Gebed
   
  HOREN

 9. Intro bijbellezing
 10. Bijbellezing: Lucas 15: 1-2 en 11-32
 11. Opw 616 Houd me dicht bij U
 12. Preek
 13. Psalm 103: 5 en 9
   
  GEVEN

 14. Dankgebed + voorbeden
 15. Collecte
   
  GAAN

 16. NwLB 939: 1, 2, 3 (Op U alleen)
 17. Zegen