Ds. R.A. Schipper

  KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 95: 1 en 2
   
  BUIGEN

 4. Wet (nr 4 – weergave ds Luiten)
 5. Opw 717 Stil mijn ziel wees stil
 6. Gebed
   
  HOREN

 7. Intro op bijbellezing
 8. Bijbellezing: Lucas 15: 1-2 en 11-32
 9. Opw 616 Houd me dicht bij U
 10. Preek
 11. Psalm 103: 5 en 9
   
  GEVEN

 12. Gebed
 13. Collecte
   
  GAAN

 14. NwLB 939: 1, 2, 3 (Op U alleen)
 15. Zegen