Ds. R.A. Schipper | 13:30 uur | 19 september

Muziek: Sound of Joy
Sela, Wonderlijk
**
Welkom
Votum
Zang: GK/Ps 146: 1 en 3
Wet (tien geboden – Ex 20)
Zang: LB 103C: 1 en 3 Loof de Koning heel mijn wezen
Gebed
Bijbellezing: Psalm 103
Zang: Opw 733 (= Ps 103) Tienduizend redenen
Preek over Psalm 103: 13-14
Zang: GK/Ps 103: 1, 5, 9
Gebed
Aankondiging collecte
Zang: Opw 488 Heer ik kom tot U
Zegen
Muziek Sound of Joy