Ds. R.A. Schipper

 1. Welkom
 2. Stilte
 3. Votum + Zegen
 4. GK 132: 1,2,3,4,5,6 (Dank u voor deze nieuwe morgen)
 5. Zang: Heer onze Heer
 6. Gebed
 7. Vertelling (Geanne)
 8. GK 3: 1, 2, 3 Abraham, Abraham verlaat je land
 9. Lezen: Psalm 121 BGT (door Elias)
 10. Opwekking 640 Ik hef mijn ogen
 11. Preek over Psalm 121
 12. NLB 416: 1, 2, 3, 4 Ga met God en Hij zal met je zijn
 13. Lezen over ‘Wandelen met God’, Efeze 5:15-20
 14. Lied: Lees je bijbel bid elke dag
 15. Gebed
 16. Collecte (m.m.v kinderen Ninthe en Thijmen)
 17. Judith: kleuters met blokfluit
 18. Zingen: Onder, Boven, voor en achter God is altijd bij je! (olv Annemargriet; Maureen)
 19. Zegenlied: De Here zegent jou (kids opwekking 185)