Ds. R.A. Schipper

  KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. GK 145: 1 en 2 (Heer onze God)
   
  BUIGEN

 4. Wet (Ex 20 + samenvatt)
 5. GK 145: 3 en 4
 6. Gebed
   
  HOREN

 7. Bijbellezing: Genesis 8:20 – 9:17
 8. Psalm 8: 1, 3, 4, 5
 9. Preek Genesis 9: 12-13
 10. Nieuwe Psalmberijming 104: 1, 2, 3
   
  GEVEN

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  GAAN

 13. GK 166: 1 en 2 (Op bergen en in dalen)
 14. Zegen