Ds. R.A. Schipper

(Komen)
Moment van stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. LB 868: 1, 2, 3 (Lof zij de Heer)
   
  (Vieren)

 3. Viering HA
  * welkom / gasten
  * Formulier IV (liturgieboekje, p 49)
  * Gebed
  * GK 179A (Apostolicum)
   

 4. Aan tafel:
  * opwekking
  * instellingswoorden brood en wijn
  * moment stilte
   

 5. Gaande viering
  * GK 155: 1, 2, 3, 4, 5 (God enkel licht)
  * Dankzegging 2 (gebed, pg 56)
   
  (Horen)

 6. Lezing: Genesis 1:26-31 en Romeinen 5:12-17 (Rick D.)
 7. Psalm 8: 1, 3, 4
 8. Preek over HC Zondag 3 (icm HC2 ‘Wat is een mens?’)
 9. GK 157: 1, 2, 3, 4 (Vader vol v vrees)
   
  (Geven)

 10. Gebed
 11. Collecte
   
  (Gaan)

 12. Nwe Psalmberijming 65: 1 en 2 (Tekst zie hieronder)
 13. Zegen