Ds. R.A. Schipper

KOMEN
Moment v stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 47: 1
   
  BUIGEN

 3. GK 176A: 1 t/m 6 en 13 (1e tafel v d wet, cf dan 1: God boven alles)
 4. Gebed
   
  HOREN

 5. Bijbellezing: Daniel 1 (Aly M.)
 6. Psalm 137: 1 en 3
 7. Kindmoment
 8. GK 38: 1, 2, 3, 4 (Zoek eerst het k’rijk) CANON
 9. Preek
 10. LB 413: 1, 2, 3 (Grote God wij loven U)
   
  GEVEN

 11. Gebed
 12. Collecte > 10u45 Affect zingt ‘Meer dan een wonder’
   
  GAAN

 13. Opw 488 (Heer ik kom tot U)
 14. Zegen

 
Kinderkring 1&2