Ds. R.A. Schipper

Mededelingen Kerkenraad
 

  KOMEN (welkom leerdienst ‘Waar is hier de nooduitgang?’)

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 9: 1 en 8 (lied v d week Driesprong; groep 5 (kring))
 3. Gebed
   
  HOREN

 4. Lezing:
  *Jesaja 53:1-7
  *Catechismus Zondag 5 en 6 (NB behalve v+a 19!!)

 5. Interactief moment
 6. Leer-preek
 7. Opwekking 428 (Genade zo oneindig groot)
   
  GEVEN

 8. Gebed
 9. Collecte
   
  GAAN

 10. Ps 4: 3 (velen vragen: wie zal ons het goede laten zien = zoeken nr geluk. Antwoord: vrede met God is meer dan overvloed op aarde)
 11. Zegen

 
Kinderkring: groep 5