Ds. R.A. Schipper

KOMEN

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 62:3
   
  BUIGEN

 4. Tien geboden dmv lezing:
  * Avondmaalsformulier 2, paragr ‘Jezelf toetsen’ (pg 37)
  * Avondmaalsformulier 1, paragr ‘Uitnodiging/terugwijzing’ en ‘Bemoediging’ (pg 29-30)

 5. Psalm 22: 1 en 12
 6. Gebed + voorbedes
   
  HOREN

 7. Lezing: Galaten 2: 15-21
 8. GK 91 (In het kruis)
 9. Overdenking n.a.v. Galaten 2:19b-20
 10. Ps 46: 1 en 4 (= een vaste Burcht)
   
  VIEREN

 11. Viering Avondmaal
  * welkom
  * Formulier 2, vanaf ‘Christus gedenken’ (pg 38vv)
  * Gebed
  * GK 161: 1 en 2 (Heer U bent mijn leven)
   

 12. Tafel:
  * Uitnodigen + Opwekking
  * stilte
  * viering
  * lezen: Galaten 4: 4-7
  * zingen: Psalm 89: 1
   

 13. Gaande viering
  * GK 41: 1, 2, 3, 4 + refrein! (Buiten de poort)
  * Opw 688 (Genade zo groot)

 14. Dankzegging 2 (pg 42)
   
  GEVEN

 15. Collecte
   
  GAAN

 16. GK 141: 2 (Die eeuwig rijke God)
 17. Zegen