Ds. R.A. Schipper

  (Komen)

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 93: 1
   
  (Vieren)

 4. Viering HA
  * welkom / gasten
  * Formulier V (liturgieboekje, p 53)
  * Gebed
  * Apostolische Geloofsbelijdenis
  * Sela, Dit breekbaar brood ! – Met Marcant
   

 5. Aan tafel:
  * opwekking
  * instellingswoorden brood en wijn
  * moment stilte
   

 6. Gaande viering
  * tijdens de viering is er muziek (melodie v Opw 502 en 120)
  * Dankzegging 2 (gebed, pg 56)
   
  (Horen)

 7. Lezing: Daniël 3: 1-12 en 19-29
 8. Psalm 70:1
 9. Preek over Dan 3
 10. Intro op lied + link met Daniel 3!
  *Lied ‘It is well with my soul’ – Met Marcant
   
  (Geven)

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  (Gaan)

 13. GK 107: 1 en 3 (Ere zij aan God de Vader)
 14. Zegen