Ds. R.A. Schipper

KOMEN
Moment v stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. LB 314: 1 en 3 (Here Jezus om Uw woord)
   
  BUIGEN

 3. Zingen Tien Woorden (melodie Jezus zegt dat Hij ..)
 4. Gebed
   
  HOREN

 5. Intro op thema
 6. Bijbellezing: Hooglied 8:1-7
 7. Psalm 45: 1 en 5 (= bruiloftslied over prins en prinses; hoe mooi de liefde is)
 8. Preek
 9. LB 791: 1, 3, 4, 6 (Liefde eenmaal uitgesproken)
   
  GEVEN

 10. Gebed
 11. Info huwelijkscursus
 12. Collecte
   
  GAAN

 13. Psalm 19: 3 (God = gids)
 14. Zegen