Ds. R.A. Schipper

KOMEN (leerdienst ‘Drie-eenheid’ = Dans mee met Vader, Zoon en Geest )
 

 1. Votum en zegen
 2. Opw 407 (O Heer mijn God ..)
 3. Gebed
   
  HOREN

 4. Lezing: (Rick D.)
  *Nederl Geloofs Bel. art 8
  *1 Kor 2: 7-11

 5. Kindmoment
 6. LB 413: 1 en 2 (Grote God wij loven U)
 7. Preek over Zondag 8 HC
 8. LB 706: 1, 2, 3, 4 (Dans mee met Vader, Zoon en Geest)
   
  GEVEN

 9. Gebed
 10. Collecte
   
  GAAN

 11. Geloofsbelijdenis Nicea
 12. GK 108 (Halleluja eeuwig dank en ere)
 13. Zegen