Ds. R.A. Schipper

 1. Moment van stilte
   
  (Komen)

 2. Votum en zegen
 3. GK 110: 1, 3 en 5 (Alles, alles is gelegen)
 4. Gebed
   
  (Horen)

 5. Lezing: Daniël 2: 1-9 en 16-23 en 28-38 en 44-45 (Jacqueline D.)
 6. Psalm 2:1 en 2
 7. Preek over Dan 2:28
   
  (Geven)

 8. Opwekking 575 (Jezus alleen)
 9. Jaaroverzicht
 10. Lied ‘It is well with my soul’ – Met Marcant
 11. Gebed
 12. Collecte
   
  (Gaan)

 13. Opwekking 687 (Heer wijs mij uw weg)
 14. Zegen