Ds. R.A. Schipper |15 mei | 09:00 uur

Votum en zegen
Zang: GK/Ps 33: 1 en 2 (9e gebod = kracht v woorden. Gods Woord = betrouwbaar & goed)
Intro: 9e gebod ‘ Leg over een ander geen vals getuigenis af’
– “Niet liegen”
– 3D bril: diepte zien
– Diepte: wat woorden kunnen doen. Zelfs als het klopt kun je schade doen
Gebed (vergeving + voorbeden)
Zang: GK/Ps 141: 2 en 3 (v 3 over ons spreken)
Bijbellezing
– Matt 5:33-3
– Spreuken 6:16-19
– Spreuken 16: 24 en 28
Zang: Opw 518 Heer u doorgrondt (m.n. ‘de woorden van mijn mond zijn U bekend’)
Preek
Zang: Opw 737 U nodigt mij aan tafel (HA = Waarheid v Chr)
Collecte (uitgang + scipio)
Viering Avondmaal
· Uitleg: staande/ nodigers/ brood en wijn mee v sta-tafels /HA-collecte
· Welkom gasten
· Avondmaalsformulier 4 (pg702)
· Gebed
· Zang: GK 177: 1A, 2V, 3M, 4A WISSELZANG M/V Heer U bent mijn (= Belijdenis)
· Klaarzetten (diakenen + koster)
· Nodigen (viering in meerdere kringen)
· Opwekkingswoorden
· 1e kring: Brood & wijn
· 2e kring Brood & wijn
· Evt 3e kring
· Gebed (zie formulier p707)
· Laatste kring terug nr plaats
Zang: GK/Ps 150: 1 en 2 (tong > lof ipv kwaad)
Zegen