Ds. R.A. Schipper

Psalm 49: 1, 2 (want: preek over geld)

Lezen: Lucas 19: 11-27

Opw 544 (Meer dan rijkdom)

Gezang 168 (‘k Stel mijn vertrouwen).

Preek over 8e gebod: HC Zondag 42

Psalm 119: 13, 14

Gezang 179 B (Apostolische geloofsbelijdenis)

Opw 710 (Zegenlied)