Ds. R.A. Schipper

Mededelingen van de kerkenraad
 

  *KOMEN

 1. Moment v stilte
   

 2. Votum en zegen
 3. LB 146A: 1 en 3 Laat ons nu vrolijk zingen
 4. Gebed
   
  *HOREN

 5. Lezing: Efeze 3:1-21 (Jacqueline D.)
 6. LvK (oude liedboek!) 95: 1 en 2 Nu bidden wij met ootmoed
 7. Preek over Efeze 3:16-19
 8. LB 971: 1, 2, 3 Zing een nieuw lied
   
  *GEVEN

 9. Apostolische Geloofsbelijdenis (oud.)
 10. Opw 520 Wees mijn verlangen
 11. Collecte
   
  *GAAN

 12. Psalm 87: 1, 3, 5 (Geestelijk Jeruzalem = open stad)
 13. Zegen