Ds. R.A. Schipper

Mededelingen van de kerkenraad
 

    *KOMEN

  1. Moment v stilte
     

  2. Votum en zegen
  3. LB 146A: 1 en 3 Laat ons nu vrolijk zingen
  4. Gebed
     
    *HOREN

  5. Lezing: Efeze 3:1-21 (Jacqueline D.)
  6. LvK (oude liedboek!) 95: 1 en 2 Nu bidden wij met ootmoed
  7. Preek over Efeze 3:16-19
  8. LB 971: 1, 2, 3 Zing een nieuw lied
     
    *GEVEN

  9. Apostolische Geloofsbelijdenis (oud.)
  10. Opw 520 Wees mijn verlangen
  11. Collecte
     
    *GAAN

  12. Psalm 87: 1, 3, 5 (Geestelijk Jeruzalem = open stad)
  13. Zegen