Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Moment v stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 108:1
   
  *BUIGEN

 4. Wet Versie 5 (Kinderversie)
 5. GK 156: 1, 2, 3, 4 (Heer ik kom tot U)
 6. Gebed
   
  *HOREN

 7. Bijbellezing: Zacharia 8: 1-8 (ivm serie Kerk in transitie: omgaan met eenheid / verschillen)
 8. Psalm 126:1
 9. Preek(tekst) Zacharia 8: 4-5
 10. Opw 770 (‘Hoe wonderlijk mooi’; = onwankelbare trouw van God)
   
  *GEVEN

 11. Gebed
 12. Collecte
   
  *GAAN

 13. GK 119: 1 en 2 (De kerk v alle tijden)
 14. Zegen

   
  Kinderkring: groep 3