Ds. R.A. Schipper | 16 januari | 09:30 uur

Mededelingen

Votum + zegen
Zang: Opw 689 Spreek o Heer door uw heilig woord
Gebed
Intro: serie 10 geboden. Vandaag: aanhef + eerste gebod
Bijbellezingen
– Matt 5: 17-20
– Matt 6: 19-24
– H.Cat. v&a 94 en 95
Kindmoment (Marjolein)
Zang:
Preek Eerste gebod
Zang: GK/Psalm 146: 2, 3, 4
Gebed (+ voorbede)
Collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis
Zang: GK 254: 1, 2, 3 Kom laat ons vrolijk zingen
Zegen
Uitleidende muziek/zang