Ds. R.A. Schipper | 16 oktober | 09:00 uur

Aanmelden als voorlezer

Votum
Zang: LB 513: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord
Gebed
Doop Thijs Florian Haan (zv Martijn en Simone, met Lisa)
– Formulier
– Gebed
– Doopvragen
– Lied door Josje en Astrid ‘Een teken van verbond’
– Doop
– Zang: Sela, Gods zegen voor jou
– Kaart + gebed
Bijbellezing: Psalm 119: 1-8; 105-112; 169-176
Zang: GK/Ps 119: 1, 5, 40
Kindmoment
Zang: GK 119A Uw Woord is een lamp
Preek Psalm 119: 105
Zang: LB 416: 1, 2, 3, 4 Ga met God
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis (lezen door ??)
Zang: Joh de Heer 17 Als ik maar weet
Zegen