Ds. R.A. Schipper |16 oktober | 11:00 uur

Votum
Zang: LB 513: 1, 2, 3, 4 God heeft het eerste woord
Gebed
Bijbellezing: Psalm 119: 1-8; 105-112; 169-176 (Erik Koelewijn)
Zang: GK/Ps 119: 1, 5, 40
Kindmoment
Zang: GK 119A Uw Woord is een lamp
Preek Psalm 119: 105
Zang: LB 416: 1, 2, 3, 4 Ga met God
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Lezing: Apost Geloofsbelijdenis (Erik Koelewijn )
Zang: Joh de Heer 17 Als ik maar weet
Zegen