Ds. R.A. Schipper

  KOMEN

 1. Moment van stilte
 2. Votum en zegen
 3. Psalm 75:1
   
  BUIGEN

 4. Galaten 5: 13-23
 5. GK 176A:13 (Geef dat wij trouw ..)
 6. Gebed + voorbedes
   
  HOREN

 7. Lezing: Marcus 14: 32-52 Avondmaalsthema: TERUGKIJKEN! (Derkine K.)
 8. Psalm 22: 1 en 5
 9. Overdenking n.a.v. Marcus 14: 49
 10. Opwekking 737 (U nodigt mij aan tafel)
   
  VIEREN

 11. Viering Avondmaal
  * welkom
  * Formulier 2
  * Apostolische geloofsbelijdenis (OUDL)
  * GK 89: 3 ( o.a. ‘.. die mijn banden hebt ontbonden’)
   

 12. Tafel:
  * Uitnodigen + Opwekking
  * stilte
  * viering
  * lezen: Marcus 15: 33-39
  * zingen: GK 89: 4
   

 13. Gaande viering
  * NwLB 587: 1-7 (Licht voor de wereld)
  * Opw 706 (Zie hoe Jezus lijdt)

 14. Dankzegging 2 (pg 42)
   
  GEVEN

 15. Collecte: Elle en Joël Kooistra
   
  GAAN

 16. Psalmen voor NU – Psalm 16 (= Opwekking 727)
 17. Zegen