Ds. R.A. Schipper

 1. Welkom ( Laura Zuidema)
 2. Stil gebed, votum en groet
 3. Zingen: Opw 42 Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God (Bernadine op piano)
 4. Gebed
 5. Schriftlezing uit BGT 2 kon 4: 1-7
 6. Zingen: Elly & Rikkert: Als je bidt zal Hij je geven
 7. Kindervertelling (Marieke vd Wal)
 8. Zingen themalied bovenbouw met youtube (Er is altijd plaats voor jou, Marcel en Lycia Zimmer)
 9. Preek
 10. Zingen themalied onderbouw (vertel het maar)
 11. Gebed
 12. Collecte
 13. Zingen: Lb 416
 14. Zegen