Ds. R.A. Schipper | 17 april | 09:00 uur

Vooraf (samenzang met 4U):
– Sela, Opgestaan
– Opw 354 Glorie aan God

Votum
Zang: Geref Kerkboek (‘oude versie’) 95: 1, 2, 3, 4 Daar juicht een toon
Gebed
Bijbellezing: Marcus 16:1-8
Zang: GK/Ps 16A (= Psalmen voor Nu)
Kindmoment (Marjolein)
Lied:E&R De steen is weg
Preek Marcus 16: 3-4
Zang: Sela, Opgestaan
Lezing Apost. Geloofsbelijdenis
Zang: Opw 575 Jezus alleen (beurtzang M/V)
Gebed + Gebedspunten
Aankondiging collecte
Uitleg Gebed & Gesprek (Hilde vd Ploeg)
Zang: GK 209: 1, 2, 3 U zij de glorie
Zegen