Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Moment van stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. Opw 192 (Ik kom in uw heiligdom binnen // Voorhof!) WANT Avondmaalsthema = OMHOOG kijken!
   
  *BUIGEN

 3. Lees: Avondmaalsformulier 1, paragr ‘Uitnodiging’ + paragr ‘Bemoediging’
 4. Psalm 130: 1 en 2
 5. Gebed + voorbedes
   
  *HOREN

 6. Lezing: Openbaring 12: 1-12 (Jacqueline D.)
 7. Kinderlied NwLB 935: 1, 2, 3 (Je hoeft niet bang te zijn)
 8. Overdenking n.a.v. Openb 12:10
 9. Psalm 91: 1
   
  *VIEREN

 10. Viering Avondmaal
      * Welkom
      * Formulier 5
      * Apostolische geloofsbelijdenis (Oud.)
      * GK 165 (Machtig God sterke Rots)
   

 11. Tafel:
      * Uitnodigen + Opwekking (tekst v Formulier 1)
      * stilte
      * viering (brood en wijn / bediening in zaaltje)
      * lezen: Hebr 10: 19-23
      * zingen: Ps 25: 7 (vanw ‘Ik hou het oog op God geslagen..’)
   

 12. Gaande viering
      * GK 109: 1, 2, 3, 4 (Halleluja lof zij het Lam)
      * (eventueel muziek)
      * Opw 520 (Wees mijn verlangen)
   

 13. Dankzegging 2 (pg 42)
   
  *GEVEN

 14. Collecte
   
  *GAAN

 15. GK 68: 1 (Wij knielen voor uw zetel neer)
 16. Zegen