Ds. R.A. Schipper

*KOMEN
Moment stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. GK 101: 1 en 2 (De dag van onze Vorst)
 3. Gebed
   

 4. Doop Feline Joanne Lynn Bolhuis
      • Formulier 1
      • Doopvragen
      • Opwekking 770 ‘Ik zal er zijn’
      • Doopkaart
   
  *HOREN

 5. Lezing (Enno T.):
      • Handelingen 1:1-11 (hemelvaart)
      • Matt 28:16-20 (afscheid v Jezus in Matt-Ev)

 6. Psalm 47: 1 en 3
 7. Preek over Matt 28:16-20
 8. Opw 790 God is mijn Herder
   
  *GEVEN

 9. Gebed
 10. Collecte
   
  *GAAN

 11. GK 64: 1-4 (Vrede zij u)
 12. Zegen