Ds. R.A. Schipper

 1. Votum en zegen
 2. LvK 457: 1, 2, 3, 4 (Heilig heilig .. => engelenzang Jes 6)
 3. Gebed
 4. Intro op thema
 5. Lezing: (Jaap K.)
      *NGB art 12B: vanaf ‘Hij heeft ook de engelen … t/m hun verschrikkelijke pijnigingen’
      *Openb 5:11 – 13

 6. GK 71 (De lof en de heerlijkheid)
 7. Preek ‘Engelen’
 8. Levensliederen Psalm 34: 2
 9. Gebed + voorbede
 10. Collecte
 11. GK 139: 1 (Wij loven u o God // over serafs-engelen!)
 12. Zegen
   
  Kinderkring: groep 6