Ds. R.A. Schipper

(*KOMEN)
Moment v stilte
 

 1. Votum en zegen
 2. Psalm 24: 1 en 5
   
  (*BUIGEN)

 3. Gebed: Schuldbelijdenis (GK p 674)
 4. Genadeverkondiging (GK 675)
  Opw 580 (Jezus Hij kwam..)
   
  (*HOREN)

 5. Bijbellezing: Handelingen 4: 1-22 (Ido V.)
 6. Kindmoment = ‘Genezing wordt gestraft’
 7. Kidsopwekking 77 (God kent jou vanaf het begin)
 8. Preek Handelingen 4:20
 9. Psalm 35: 9 en 13
   
  (*GEVEN)

 10. Gebed + voorbedes
 11. Collecte
   
  (*GAAN)

 12. NwLB 415: 1 en 2 (Zegen ons Algoede)
 13. Zegen
 14. AMEN-lied = NwLB 415: 3