Ds. R.A. Schipper

  *KOMEN

 1. Moment van stilte
   

 2. Votum en zegen
 3. NwLB 447: 1 en 2 (Het zal zijn in ..) WANT Avondmaalsthema = VOORUIT kijken, feestmaal
   
  *BUIGEN

 4. Nieuw leven: Kolossenzen 3:1-6 en 12-14
 5. Psalm 56: 4
 6. Gebed
   
  *HOREN

 7. Intro:
      -6e feest van de kerk (kerst, vrijdag, Pasen, h’vaart, pinksteren, bruiloft)
      -Mede-reizigers naar Gods Rijk = doelgericht leven!

 8. Lezing: Lucas 14:12-24 (ivm thema: vooruitkijken) John vd H.
 9. Psalm 87: 1, 3, 5
 10. Overdenking n.a.v. Lc 14:12-24
 11. Opw 585 Er is een dag
   
  *VIEREN

 12. Viering Avondmaal
      * Welkom
      * Formulier 5
      * GK 161 (Heer U bent mijn leven) = geloofsbelijdenis

 13. Tafel:
      * Uitnodigen + Opwekking
      * stilte
      * viering
      * lezen: Openb 21:1-7
      * zingen: GK 76: 1 en 2 (En de Geest en de bruid)

 14. Gaande viering
      * Opw 737: 1- 4 U nodigt mij aan tafel
      * NwLB 769: 1- 6 Eens als de bazuinen

 15. Dankzegging
   
  *GEVEN

 16. Collecte
   
  *GAAN

 17. GK 115: 2 (Die hoop moet al ons leed ..)
 18. Zegen