Ds. R.A. Schipper

Medelingen van de Kerkenraad

   
  *KOMEN

 1. Votum en zegen
 2. NwLB 902: 1 en 3 (Is God de Heer …)
 3. Gebed
   
  *HOREN

 4. Lezing (Jan IJ.):
      Matt 16: 13-18 (Bijbel Gewone Taal)
      Handelingen 11: 25-26 (Bijbel Gewone Taal)

 5. Kindmoment
 6. GK 168 (‘k Stel mijn vertrouwen)
 7. Preek over Zondag 12
 8. Ps 40: 1, 3, 4
   
  *GEVEN

 9. Gebed
 10. Collecte
 11. Apostolische geloofsbelijdenis (Oud.)
   
  *GAAN

 12. Opw 687 Heer wijs mij uw weg
 13. Zegen