Ds. R.A. Schipper

Psalm 84:1, 3
Gebed (schuldbelijdenis en vergeving)
Intro ‘Kijk Zie Ontdek’: de zwakste schakel
Lezen: 1 Kor 12:12-27
Psalm 91: 1, 5, 8
Kindmoment
Lied ‘Dit is mijn hand en dit mijn voet’ (Elly en Rikkert)
Preek over 1 Kor 12:22
Film over ‘de zwakste schakel’
Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)
Gebed + voorbeden (zwakke schakels / verkiezingen)
Opwekking 717 (Stil mijn ziel)
Wetslezing
Psalm 8: 3, 8
LvK 293: 1, 2, 3, 4 (Wat de toekomst brengen moge)